Wie betaalt de schade bij thuiswerkers?

Heb je werknemers die thuiswerken? Hoe zit het als ze schade aanrichten aan de laptop?

Na de coronaperiode werken er veel werknemers thuis. Hoe zit het eigenlijk als een werknemer thuis schade veroorzaakt aan een laptop? Wie draagt deze schade?

Voor de coronacrisis werd er ook thuis gewerkt, maar door de uitbraak van het virus is voor veel werknemers het thuis aan de keukentafel werken gebruikelijker geworden. Werkgevers hebben het ook gestimuleerd, want met z’n allen in een overbevolkt kantoor zitten is niet meer wenselijk. Door het massaal thuiswerken ontstaan er vaker schades bij de werknemers thuis. Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor de schade? Het is thuis ontstaan maar in de tijd van de baas. We leggen de verantwoordelijkheid uit met een laptop als voorbeeld.

Er ontstaat schade aan de laptop van de werkgever

Een werknemer is thuis aan het werk. De werkgever zal hiervoor over het algemeen ook de apparatuur verstrekken. Als de werknemer tijdens het werk koffie over de laptop laat vallen, dan draagt de werkgever de lasten van een eventuele schade. Uiteraard mag je als werkgever er wel vanuit gaan dat werknemers verantwoordelijk met de spullen omgaan, maar hierbij maakt het geen verschil of werknemers thuis werken of op kantoor zitten.

De laptop van de werknemer raakt beschadigd – Wie betaalt?

In dit geval ligt de verantwoordelijkheid wat lastiger. De werknemer werkt namelijk op de eigen laptop. Hij doet werk voor de werkgever, maar dat wil nog niet zeggen dat de werkgever ook de schade aan de laptop draagt. Om verwarring te voorkomen moeten hier vooraf goede afspraken over worden gemaakt. Het lijkt voor de hand liggend dat de werkgever de verantwoordelijkheid draagt. Het ligt anders als de werkgever wel een laptop van de zaak heeft aangeboden. Als partijen er onderling niet uit kunnen komen, kan het aan de rechter worden voorgelegd.

Sommige werkgevers verstrekken een vergoeding aan werknemers als ze de eigen spullen gebruiken voor het thuiswerken. Hiermee koopt de werkgever de verantwoordelijkheid bij schade af.

Keert de inboedelverzekering van de werknemer bij schade uit?

Een laptop die de werknemer privé bezit is verzekerd in de inboedelverzekering, maar of de verzekeraar een schade vergoedt hangt wel af van hoe de schade is ontstaan. Koffie over de laptop gooien of deze laten vallen is niet verzekerd in de meeste inboedelverzekeringen. Er zijn wel zogenaamde all risk inboedelverzekeringen. In deze verzekering is een defect door bijvoorbeeld koffie of het laten vallen wel verzekerd. Helaas hanteren verzekeraars vaak wel een hoog eigen risico bij schade of ze hanteren een maximale vergoeding bij schade.

Conclusie – Maak goede afspraken met werknemers die thuiswerken. Zeker ook over schade aan de eigen spullen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 05-01-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer Keuzes
Iets wijzigen?
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie