Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met u als klant. 

Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de weg staat.

Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht

U kunt uw opmerking of klachten mondeling of schriftelijk richten aan:

INVOTIS Financieel Advies BV

Postbus 160

9470 AD  Zuidlaren

Tel: 050-4090419

info@in-votis.nl

U ontvangt in iedergeval binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijke Klachteninstituut Financiële dienstverlening ( KIFID )

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan, dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort Kifid.

Dit instituut is een erkend en onafhankelijk instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgelijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID ): www.kifid.nl Ons aansluitnummer is 300.012309

Adres: postbus 93257, 2509 AG Den Haag

Tel. 0900-3552248

info@kifid.nl